[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Korslund og kunnskapens kjønn

KJERSTI ERICSSON

Kjetil Korslunds «anmeldelse» av Karin Widerbergs bok «kunnskapens kjønn» i Morgenbladet 9. juni gir et meget godt uttrykk for hva boka handler om. Det betyr ikke at Korslund på noen rimelig måte har forsøkt å presentere hovedsynspunktene i boka og sine egne reaksjoner på dem. «Anmeldelsen» er først og fremst en illustrasjon på ett av temaene Widerberg tar opp, og kan trykkes som pedagogisk eksempel i neste utgave av boka. Widerberg skriver f. eks. (i et «banalt ordforråd» i følge Korslund) om at kvinner splittes mellom å være «hode» og å være «kropp». Å bli oppfattet som intelektuell står i motsetning til å bli oppfattet som kvinne. Å være kvinne, det er å være kropp. Denne motsetninga er virksom i kvinners sjøloppfatning, og den er virksom i måten kvinner blir behandlet på, ikke minst av menn. Når kvinner prøver å være «hode», kan en lett sette dem på plass ved å behandle dem som «kropp». En nyttig hersketeknikk dersom en ikke forstår det de har å komme med, eller syntes det er ubehagelig.

Om det er ubehag eller vansker med å forstå som rir Korslund, vet jeg ikke. Men kunsten å gjøre en kvinneforsker, som til overmål er professor, til kropp, den har han ihvertfall lært seg. Slik er en aldri i beit for en utvei dersom andre åndsevner svikter. Under tittelen «Professorens egne sexopplevelser» melder han at Widerberg forteller «alt» - «side opp og side ned med omfattende skildringer av seksuelle erfaringer fra barne- og ungdomsår.» Dessuten koser Widerberg seg og liker å lese i senga. Korslund «aner en viss ekshibisjonistisk glede renne ned over tekstflaten.»

Sykepleierforbundets forhandlere ble i sin tid møtt av motparten med at «de var så søte når de var sinte». Av Korslund blir Widerberg møtt med at hun er så horete når hun skriver. Og til Morgenbladet: Det er lov å gjøre et nytt forsøk på å fortelle leserne hva Widerbergs bok handler om.

[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]


[Hjem][Søk][Hjelp] [Samfunn | Kultur | Zone | Opinion | Bøker | Ute & Inne]
Artikkel automatisk generert, 13/07-95, kl. 17.36 redaksjon@morgenbladet.no
Copyright © Morgenbladet og Oslonett AS.