Send dine kommentarer til Morgenbladets redaksjon


Redaksjonelle kommentarer, ris og ros kan sendes inn ved hjelp av feltet under.

Spørsmål om tekniske ting ved tjenesten, rapportering av ting som ikke virker etc., skal sendes direkte til marketplace@oslo.net.

Skriv dine kommentarer i tekstfeltet under, og effektuer kommentarene ved å trykke på knappen til slutt.


Kommentarer:

Fyll inn email slik at vi evt. kan kontakte deg:

  Navn    : 
  Email   : 

Morgenbladets Web utgave er tilrettelagt av

  Oslonett AS

Copyright © 1995, Morgenbladet og Oslonett AS.