10 år etter Oslonett - et tilbakeblikk

12. desember 2001 var det 10 år siden det norske Internett firmaet Oslonett ble stiftet. Med Oslonett startet det som etter hvert skulle bli den norske "Internett bølgen", og mye nybrottsarbeide og misjonsvirksomhet ble utført de første årene for å forklare norske bedrifter og privatpersoner hva nettet egentlig var og kunne brukes til.

På årsdagen for stiftelsen ble det arrangert åpne foredrag på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Foredragene gikk gjennom de viktigste milepelene i Oslonetts historie fram til dannelsen av Schibstednett og SOL, og belyste forhold som i dag ikke er godt kjent, men som er av av historisk interesse. Foredragene ble holdt av personene som var med å stifte Oslonett, og av sentrale personer fra SOL og Schibsted.

Program for foredragene med kort referat er tilgjengelig via linken på toppen av denne siden.

Pressedekning

Jubileet til Oslonett fikk god dekning i pressen, med blandt annet en tre siders artikkel i Computerworld på stiftelsesdagen. Her er noen relevante linker:

21.11.01 07.11.01 12.12.01 11.12.01

Tips en bekjent om dette nettstedet
[ Tips en bekjent ]

Innhold Sist endret,