[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel] [CW hjemmeside]

Janco sprenger telemonopolet

Tilbyr nett-aksess i
hjemmene fra neste år


Internett, interaktiv-TV og andre datatjenester over kabel-TV-nettet er snart en realitet. Janco Kabel-TV offentliggjør i dag samarbeid med «nye» Schibsted Nett og Filmnett som gjør dette mulig. Avtalene betyr at 160.000 husstander i Oslo kan få digitale tjenester inn i stua uten å gå via Telenor.

Heidi Egede-Nissen

Dette er første gang leverandører utfordrer Telenors monopol på teleinfrastruktur i Norge. Det vedtatte kabel-TV-direktivet i EU har påskyndet Jancos planer om å tilby digitale tjenester over sitt nett. Nå er tida moden for å vise at dette er mer enn planer.

Løsningene skal presenteres på Hjem og Hobby-messa på Sjølyst i dag. Her vil Janco og samarbeidspartnerne vise presse, politikere, myndigheter og forbrukere hva som er teknisk mulig. Når det blir lovlig å tilby datatjenester over kabel-TV-nettet i Norge, skal Janco være først ute med de kommersielle tjenestene.

Ved å vise dette til et bredt publikum, håper Janco at opinionen og markedet vil presse myndighetene til å frigi kabel-TV-nettene så fort som mulig.

-- Vi vil vise at vårt nett kan brukes til annet enn kabel-TV. Det er viktig å sette dette på dagsorden, sier Geir J. Dyran, markedssjef i Janco Kabel-TV A/S.

Betydelig beløp

I samarbeid med Schibsted Nett vil Janco bringe Internett inn i de tusen hjem via kabel-TV-pluggen. Sammen med det sør-afrikanske M-Nett, som eier Filmnett, vil Janco også tilby den første utgaven av interaktiv-TV til norske seere.

M-Nett, som har innført interaktiv-TV i Sør-Afrika og Nederland, vil satse på Norge som et nytt marked.

-- Det vil da bli mulig å utforme sin egen TV-meny eller delta aktivt i programmene via nettet. Dette blir en helt ny måte å se TV på, sier Dyran.

Janco planlegger også løsninger for elektroniske banktjenester, bestilling av reiser og så videre over sitt nett.

Ledelsen i Janco vil ikke si hvor mye de investerer i sin datasatsing. Dyran bekrefter imidlertid at det skal betydelige beløp til for å forberede kabel-TV-nettet til datatrafikk. Men med Finlands største mediehus -- Helsinki Media -- som eier, er det ikke problematisk å skaffe pengene.

-- Vi har lenge hatt tanker og visjoner om å satse på nye tjenester over vårt nett, men det er først nå det er aktuelt når liberaliseringen av lovverket nærmer seg, sier Dyran.

Utfordringene

Men selv om mulighetene er mange, gjenstår det fortsatt en del problemer før den vanlige Janco-abonnent kan få digitale tjenester inn i stua.

-- Det er mye arbeid og investeringer i teknologi som må til for å forberede vårt nett på toveiskommunikasjon. Men vi er godt i gang med dette arbeidet. Vi vil gjøre det som skal til, fordi vi føler at dette er et nytt, viktig forretningsområde for oss, sier Dyran.

For å gjøre kabel-TV-nettet returdyktig må Janco investere i returforsterkere koblet til forsterkerboksene i nettet. Dette er Janco i full gang med. Janco har også begynt å omstrukturere antall brukere pr. forsterker.

I tillegg er Janco på jakt etter kabelmodem som er tilpasset PC-teknologien. Produktene som er på markedet i dag er for kostbare. Janco har kontakt med både Digital, General Electric og selskapet ATM, som er i ferd med å tilby bedre og billigere kabelmodem.

Jancos nett er bygget opp av både koaksialkabler og fiber. En del av nettet er eid av abonnentene. Jancos mål er at større deler av nettet blir fiber.

-- Vi tester nå ulike løsninger for toveiskommunikasjon på nettet. Vi håper å få til et prøveprosjekt med reelle abonnenter i Oslo. Vi vil plukke ut folk som allerede er brukere av Schibsted Netts tjenester i dag, sier Dyran.

Enorme hastigheter

Dyran understreker at Internett over kabelnettet fungerer utmerket i dag via serveren til Schibsted Nett og Jancos mottakerstasjon på Ensjø i Oslo.

-- Men PC-teknologien greier dessverre ikke å få ut maksimalt av hastigheten som kabel-TV-nettet gir. PC-teknologien er ikke forberedt på båndbredden i kabelnettet. Vanlige PC-modem kan ikke håndtere den hastigheten vi snakker om, sier Dyran.

For det er den enorme hastigheten i kabelnettet som vil være den største fordelen for brukerne. Kabel-TV-alternativet gir opp mot 10 megabit båndbredde, i forhold til 28,8 kilobit over telenettet.

-- Hastigheten på vårt kabelnett betyr at det som tar seks minutter å få overført via modem på telenettet, tar ett sekund over kabelnettet. Dessuten blokkerer man ikke telefonlinja på denne måten, sier Dyran.

Janco lover også at dataoverføring på deres kabelnett ikke skal bli dyrere enn dagens nett-tjenester over telenettet.

-- En markedsundersøkelse blant våre abonnenter viser at det er stor interesse for interaktive tjenester. De som har PC hjemme er veldig interesserte i å få Internett og elektroniske distribusjon av varer og tjenester rett hjem i stua, sier Dyran.

ER KLAR: Janco vil tilby Internett og andre digitale tjenester direkte hjem i din egen stue via kabel-TV-pluggen. Våre abonnenter er veldig interessert i dette, sier markedssjef Geir J. Dyran i Janco. (Foto: Laila B. Carlsen)

Schibsted Nett går kabel-veien


Schibsted Nett, det nye navnetOslonett, har stor tro på at kabel-TV-nettene er et alternativ til Telenors nett.

HEIDI EGEDE-NISSEN

Schibsted Nett har samarbeidet med Janco Kabel TV en god stund for å gjøre det mulig å bruke kabelnettet som bærer av Internett.

-- Med en gang det er lov vil vi ha vårt alternativ klart. Det viktigste nå er å vise at teknologien faktisk virker. Men vi vil ikke sette det i kommersiell produksjon før det er lovlig, sier fungerende administrerende direktør i Schibsted Nett, Tore Solvar Karlsen.

Han mener at verken teknologi eller kostnader skaper problemer. Den store bremseklossen er de politiske myndigheter.

Ledelsen i Schibsted Nett er tydelig irritert over den trege liberaliseringstakten i Norge. Selv om nett-operatøren sier de ikke vil gjøre noe ulovlig, ønsker de å presse på så mye som mulig. Allerede før Stortinget behandler EUs kabel-TV-direktiv, vil Schibsted Nett og Janco prøve ut Internett over kabelnettet i borettslag i Oslo.

-- For tida er det vanskelig for konkurrenter av Telenor å slippe til med noe som helst, sier utviklingsdirektør Gisle Hannemyr.

Ingen tellerskritt

Mens Janco tar seg av teknologien på kabelnettet, har Schibsted Nett ansvar for å få Internett til å virke over den nye infrastrukturen.

-- Vi må sette inn ressurser til å designe et nettverk. Dette skal vi betale. Men det viktigste er å ha rett kompetanse. Og det har vi, sier prosjektleder Hans Petter Holen.

Schibsted Nett går inn for en prismodell med fast årsavgift og ingen tellerskritt. Totalt vil ikke prisen overstige det en typisk Internett-bruker legger igjen av kroner hos Schibsted Nett i dag, det vil si mellom 1000 og 1500 kroner.

I tillegg får abonnentene 100 ganger mer båndbredde. Karlsen betegner Internett over kabelnettet som «en sann fryd» å bruke.

Schibsted Nett vurderer å inngå tilsvarende samarbeid med andre kabel-TV-leverandører i landet. Det har vært dialog med flere lokale leverandører. Men Telenors kabel-TV-selskap, Telenor Avidi, ønsker de ikke å samarbeide med.

DET VIRKER: En ruter, som står hos Janco, er nødvendig for å koble kabel-TV-nettet mot Internettet, forklarer Tore Solvar Karlsen (t.v.) og Hans Petter Holen i Schibsted Nett. (Foto: Laila B. Carlsen)

Forsøk i Tromsø


Et forprosjekt i regi av Uninett med utprøving av Internett over kabelnettet i Tromsø er godt i gang. Beboere i sju borettslag vil være prøvekluter.

Forprosjektet, som avsluttes denne måneden, drives av folk ved Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

-- Vi ser på ulike tekniske løsninger og juridiske aspekter. Vi vil snart foreslå et pilotprosjekt for Uninett, sier Helge Wulff, lektor ved Høgskolen i Tromsø.

Han er også leder for Stakkevollan Kabellag som eier et kabelnett for sju borettslag i Tromsø med til sammen 1300 leiligheter. Det er her løsningen etter planen skal testes ut. I borettslagene bor det mange studenter og ansatte i forsknings- og utdanningssektoren.

Men etter det vi erfarer er også Telenor Avidi inne i bildet i forbindelse med planlagte forsøk mot en studentby i Tromsø.

-- Man kan kjøre hvilken som helst trafikk på kabelnettene. Vi ser ingen begrensninger så lenge man gjør nettet returdyktig. Men dette er ikke noe stort problem, sier Wulff.


Dette er saken
* EU-kommisjonen har vedtatt et kabel-TV-direktiv som gjør det lovlig å bruke kabelnett til alternative tjenester, unntatt tale.

* Norge må ifølge EØS-avtalen implementere dette direktivet i løpet av ni måneder fra 1.1.96.

* Norske myndigheter vil helst vente til 1998. Men konkurrenter til Telenor presser på for å få bruke alternativ infrastruktur allerede neste år.

* Jancos og Schibsted Netts planer, som lanseres i dag, er første skritt på veien mot konkurranse på nettinfrastruktur.

[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 10/11-95, kl. 20.13 cw@oslonett.no