[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel] [CW hjemmeside]

Nei til nettet

Ap, Frp og Krf stoppet forslaget fra Venstre


Carl I. Hagen (Frp) og byrådsleder Rune Gerhardsen (Ap) vil ikke at oslofolk skal lese kommunale dokumenter på internett. SV gjør derfor jobben på eget initiativ.

GUNHILD M. HAUGNES

Nylig foreslo Oslo Venstre tilkobling til internett for å gjøre kommunal informasjon lettere tilgjengelig for byens borgere.

Forslaget fikk støtte fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rød Valgallianse (RV), men ble klubbet ned i bystyret av flertallet bestående av Arbeiderpartiet (Ap), Fremskrittspartiet (Frp) og Kristelig Folkeparti (Krf).

Gjør jobben selv

I frustrasjon over avslaget har SV nå bestemt seg for å gjøre jobben selv. Partiet har allerede lagt ut tre meldinger på nettet. Det gjelder Ungdomspolitisk handlingsplan, Avfallsplanen og Regler for inntak til videregående skoler i Oslo.

-- Vi er opptatt av å være i dialog med byens innbyggere. Ved å legge sentrale byrådsdokumenter ut på internett får også publikum bedre innsyn i saker som er til behandling i bystyret og kan selv komme med innspill, sier SV-representant Ivar Johansen.

Flere kommunale organer og etater har allerede lagt seg ut på nettet, blant annet Ullevål Sykehus og Skolesjefens kontor. I tillegg vurderer Rådhusets forvaltningstjeneste nå mulighetene for å bruke elektronisk formidling og internett til å spre informasjon.

Oslo Venstres frontfigur Odd Einar Dørum synes derfor det er rart at forslaget klubbes ned.

-- Det føyer seg inn i rekken av motstanden enkelte partier har til økt åpenhet og demokratisering, mener Dørum.

Tatt på senga

Oslo Arbeiderparti har laget sin egen web for å markedsføre seg selv, men kommunal informasjon ønsker partiet tydeligvis ikke å legge ut på nettet.

-- Vi er ikke negative til internett og økt åpenhet, tvert i mot. Men forslaget kom litt brått på og vi var usikre på hva det ville innebære. Hvilken informasjon vil bli aktuell å legge ut og hva vil det eventuelt koste, sier gruppesekretær Torkel Sandegren i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe.

Fremskrittspartiet markedsfører seg selv som åpenhetspartiet nummer en. Likevel stemte partiet ned forslaget om å legge kommunal informasjon på nettet til fri forlystelse for hvem som helst.

Vurderer kostnadene

-- Forslaget om internett kom inn helt på tampen av behandlingen av 1996-budsjettet. Så mange saker vi hadde vært igjennom da, så rakk vi bare ikke å sette oss inn i alle. Når vi ikke kjente bakgrunnen for forslaget, var det tryggere å stemme mot enn for, sier gruppesekretær Øystein Sjøtveit i Oslo Fremskrittspartis bystyregruppe.

Partileder Carl I. Hagen, som også sitter i Oslo bystyre, ser ingen motsetning i partiets utspill om åpenhet og internett-avslaget.

-- Vi er positive til internett og for mer åpenhet uansett. Men hvis ressursbruken er urimelig i forhold til nytten så må saken vurderes nærmere, sier Hagen som synes det er flott at SV nå tar skjeen i egen hånd.

Hagen regner med at Oslo Fremskrittsparti kommer til å stemme for å legge kommunale dokumenter ut på internett i neste runde hvis kostnadene viser seg å være små.

De som vil lese noen av dokumentene via SVs web kan søke på http://www.sv.no/fylker/oslo/byraad/byraad.htm.

IKKE: Byrådsleder Rune Gerhardsens parti ønsker ikke å publisere offentlige dokumenter via internett. (Foto: Laila B. Carlsen)

[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 08/02-96, kl. 22.19 cw@oslonett.no