[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel] [CW hjemmeside]

Koblet til MS Office


Visio har studert markedstallene og tar ingen sjanser. Det enkle diagram-programmet limer seg til Windows 95 og Microsoft Office-samling.

Einar Ryvarden

Det er som Microsoft skulle ha laget programmet selv. Ved å spesialsy programmet til både Windows 95 og Microsofts nye Office 95, håper Visio at deres programpakke skal følge med i handleposen til Microsoft-brukere som oppgraderer.

Visio er et billig grafikkprogram for de (aller fleste) av oss som ikke kan tegne. Programmet er basert på bruken av bibliotek med ferdige elementer som du kobler sammen med musen. Programmet er har en innebygget intelligens som strekker eller forskyver elementer for å gjøre plass til nye elementer.

Med i den nye versjonen følger det 29 grupper med over 1.000 elementer. Du kan også lage dine egne med hjelpetekster.

Kopierer

Visio har forsøkt å lage et så Microsoft-likt program som mulig -- menyer og dialogbokser ligner på de i Word og Excel. Visio-filer kan også lagres i de nye Binder samlefilene Microsoft introduserte med Office 95-samlingen. Med Binder kan du samle alle Word, Excel, Powerpoint og altså Visio-filer for et prosjekt i en fil.

Visio 4.0 er et 32-bits program som støtter alle de andre nyhetene i Windows 95 som lange filnavn, rask forhåndsvisning av filer og OLE 2.0-koblinger. Som Microsoft har Visio også lagt inn interaktive hjelpemoduler som loser deg igjennom oppgaver som å lage organisasjonskart og tidslinjer. Visio kaller dem til og med Wizards, slik Microsoft gjør.

Men Visio har også lagt inn koblinger til Lotus Smartsuite og Notes -- Visio kan hente data gjennom FX-utvekslingsteknologien fra Lotus. Dermed kan man lage diagrammer som oppdateres med de siste data fra et Lotus 1-2-3 regneark hver gang det åpnes.

FERDIGE: Visio baserer seg på bruken av ferdige elementer. Fra sjablongen på venstre side sleper man elementer til organisasjons-diagrammet.


Visio 4.0
32-bits Win95-program
Støtter Microsoft Binder
Støtter OLE 2.0
Interaktive hjelpemoduler
1.000 ferdige elementer
Frihånds tegneverktøy
Støtter Notes/FX
Koster 1.600 kroner
Importeres av Swanholm Distribution i Oslo


[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 28/09-95, kl. 16.57 cw@oslonett.no