[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel] [CW hjemmeside]

Pene tall fra Oracle


Med en vekst på 38,2 prosent fikk Oracle Norge en omsetning på 161 millioner kroner i finansåret 1995. Og i motsetning til tidligere år kan overskuddet på 16,3 millioner kroner beholdes i Norge.

Ivar Kamsvåg

Med en omsetning på i underkant av tre milliarder dollar, og et overskudd på 442 millioner dollar, greier det amerikanske moderselskapet seg godt uten en pengesjekk fra Norge. Fra bunnåret 1991 har Oracle økt den årlige veksten fra 12 prosent til hele 49 prosent.

Konsulent

Under presentasjon av tallene tirsdag, la ikke administrerende direktør Svein R.Goli skjul på at det norske overskuddet kunne ha blitt enda bedre.

-- Vi vet at etterspørselen etter konsulenttjenester fra Oracle vil øke. Derfor har vi doblet antall konsulter fra 25 til 52 i løpet av et år. Dette er en investering som vi vil få betalt for, mener Goli.

Konsulentene sto for en omsetning på i overkant av 35 millioner kroner i regnskapsåret 1995. Målet er at konsulentenes andel av omsetningen skal øke fra 17 prosent til 25 prosent. Men fortsatt skal det være lisensinntektene som skal utgjøre hovedtyngden. De to siste årene har lisensinntektene utgjort 50 prosent av selskapets omsetning i Norge.

Prestisjekunder

Tradisjonelt har Oracle blitt oppfattet som en leverandør av verktøy og databaser. Nå kommer også selskapet sterkt på applikasjonssiden. I tillegg til Oracle Financials og Oracle Manufacturing lanseres Smart Client i løpet av oktober. Det administrative programmet vil inneholde mer en 30 moduler for alt fra kundeservice, ordrebehandling og produktutvikling.

Goli la ikke skjul på at Oracle Norge hadde skaffet seg et godt grep på en rekke prestisjekunder i året som gikk. Blant de største og mest prestisjetunge avtalene nevnte han Statoil, Uni, Gjensidige, Nora, Rikshospitalet og Raufoss A/S. Og det er ikke bare databasen prestisjekundene har vært ute etter. Både Oracle Financials og Oracle Manufacturing var godt representert på skrytelisten.

Dermed ligger alt an til at Oracle Norge vil passere 200 millioner kroner i god tid før finansåret 1996 er over.

MER Å GÅ PÅ: Administrerende direktør Svein R. Goli har muligheter til å forbedre årets overskudd på ti prosent neste år. (Foto: Ahlert Hysing)

[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 31/08-95, kl. 18.19 cw@oslonett.no