[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel] [CW hjemmeside]

Olav Torvund i farten...


Blues-spillende Olav Torvund er nylig utnevnt til professor. Men kombinasjonen penger, teknologi og jus er de strenger han spiller på til daglig.

Olav Trovund har vært knyttet til Instittutt for rettsinformatikk i en årrekke. I november i fjor ble han utnevnt til professor -- ikke i rettsinformatikk, men i det noe ukjente faget formuesrett. Nå har han et bein i Institutt for rettsinformatikk og ett i Institutt for privat rett.

-- Formuesrett er er vel et fag for pengesterke folk som skal ha råd om hvordan de skal plassere sin formue?

-- Ikke nødvendigvis. Formue kan også handle om gjeld. Formuesrett er et vidt avgrenset område som omfatter avtaler, eiendom, penger og noe opphavsrett. Jeg havnet inn i formuesrett etter at jeg hadde jobbet med rettslige spørsmål knyttet til pengespørsmål. Jeg startet først å studere ulike sider ved betalingsformidling, fordi jeg var fascinert av teknologi-bruken på dette feltet.

-- Du har skrevet en avhandling om betalingsformidling. På dette området har det skjedd en fantastisk revolusjon de siste 20 åra.

-- Ja, dagens betalingssystemer ville ikke vært mulig uten ny teknologi, men en del generelle spørsmål forsterkes også på grunn av ny teknologi. Jeg tenker på det enorme volumet og hurtigheten. Teknologien blir på en måte borte på veien når man begynner å grave seg ned i disse spørsmålene. Dessuten skal vi være oppmerksom på at bankens forpliktelser er de samme enten det er elektronisk formidlet over nettet eller ved bruk av steintavler, for å sette det litt på spissen. Kjernen i jussen er i stor grad den samme.

-- Men til tross for mye snakk om kortsvindel går disse komplekse systemene forbausende knirkefritt stort sett?

-- Som på så mange områder: det meste går bra, selv om mange av systemene er rørende lette å svindle. De kan være svært "brukervennlige" for svindlerne. Når det gjelder ny teknologi har vi en tendens til å bli svært opptatt av sikkerhet, men det man sammenligner med er en ideell verden som ikke eksisterer. Sikkerheten i de gamle systemene var mye dårligere. Det er lett å glemme.

-- Du er også mye engasjert i opphavsrett. Hva er de største utfordringene her i forhold til ny teknologi?

-- Det er for det første en rekke praktiske problemer når det gjelder administrasjon av rettigheter. Det andre er en dypere utfordring som går på opphavsmannens kontroll over det å fremstille eksemplarer og spredning.

-- Du har skrevet lærebok om å spille bluesgitar. Der har du vel sikret deg opphavsretten?

-- Ja, det er klart. Boka ble først utgitt i 1980, og det kom en ny utgave i 1989. Jeg tror den har solgt i 6.000 eksemplarer. Men de helt store inntektene har den ikke gitt. Da må det en bestselger til, sier Torvund.

Heidi Egede-Nissen

[Forrige artikkel] [Indeks] [Neste artikkel]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 28/04-95, kl. 08.56 cw@oslonett.no