[Forrige artikkel]        [CW hjemmeside]       [Neste artikkel]

Info: Apple, Compuserve, Star-importør, Autodesk vs Vermont

Trafikkinfo via Compuserve

Britiske Compuserve-brukere kan nå få informasjon om trafikken fra minutt til minutt via Compuserve. AA Roadwatch, som visstnok er Europas største leverandør av informasjon om trafikk, leverer nå tusenvis av oppdateringer daglig til Compuserve. Trafikkrapportene grupperes under titler som "motorveier", "kollektivtransport" og lignende, slik at brukerne enkelt skal kunne komme til den rette informasjonen. (PL)

Ny Star-importør

Secus Data er ikke lenger alene som importør av Star-skrivere. Selskapet har fått selskap av Esselte Dymo i rollen som importør av skriverproduktene fra Star. De to importørene samarbeider på service-siden.

Samtidig melder Secus at de har utvidet sin produktportefølje med produkter fra Lexmark og Olivetti.

Apple vs. Sagan

Carl Sagans søksmål mot Apple for bruk av hans navn som kodenavn på et internt utviklingsprosjekt ble avvist. Sagan hevdet at bruken av hans navn var en krenkelse av hans privatsfære og at Apple forsøkte å benytte seg av hans berømmelse.

Apple brukte imidlertid navnet kun internt, og maskinen som endelig kom ut fikk navnet Power Macintosh 7100-66. Etter at astronomen Sagan saksøkte Apple, endret de kodenavnet til "Butt-Head Astronomer".

Autodesk vs. Vermont

Autodesk tapte en sak hvor et lite programvareselskap saksøkte dem for tyveri av industrihemmeligheter. Autodesk ble beordret å betale 25,5 millioner dollar i erstatning til Vermont Microsystems fordi en tidligere VMI-ansatt hadde benyttet seg av industrihemmeligheter i Autodesks utvikling av ny DAK-programvare.

VMI syns rekorderstatningen er for lite, og hadde håpet at Autodesk ville få beskjed om å slutte å selge programvare som inneholder VMI-teknologi.


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 06/01-95, kl. 17.04 cw@oslonett.no