[Forrige artikkel]        [CW hjemmeside]       [Neste artikkel]

Klar på sin post

Elkem ble "PC-fisert" i 1991


Tidligere administrerende direktør Fredrik Vogt Lorentzen avfyrte startskuddet for PC-revolusjonen i det heller trauste industri- konsernet Elkem. I dag er 1.800 ansatte aktive brukere av elektronisk post.

RUNAR RøNNINGEN

I Elkem konsernet går du glipp av mye, dersom du fortsatt insisterer på å bruke papirbaserte meldinger og ikke elektronisk post. Folk som ikke behersker cc-mail og Excel regneark i vår administrasjon vil etterhvert få store kommunikasjonsproblemer, hevder prosjektdirektør og IT-ansvarlig Magne Fjeld i Elkem.

I dag bruker nærmere 1.800 av totalt 6.000 ansatte elektronisk post i Elkem. Det må sies å være et høyt antall, da brorparten av de ansatte jobber i aluminiumsverkene og ikke bruker PC i sitt daglige arbeid.

-- Elkem har laget en egen rammeplan for informasjonsteknologi. Helt sentralt i denne er at IT-avdelingen skal ha fokus på kritiske suksessfaktorer som gjør at vi kan øke verdiskapningen og redusere våre kostnader, sier Magne Fjeld.

Nyttig nettverk

Elkem hevder å ha fått store gevinster som følge av innføringen av elektronisk post, uten å kunne tallfeste konkrete besparelser. Konsernet har de siste årene vært igjennom store omorganiseringer. Uten aktiv bruk av informasjonsteknologien hadde ikke disse endringene vært mulige å gjennomføre.

-- Dersom noen slutter, ramler ikke vårt administrative system sammen som et korthus. Tidligere -- da man kun brukte manuelle systemer -- kunne det oppstå kaos, dersom en nøkkelperson sluttet. De nye systemene er i stor grad personuavhengige, sier IT-sjef Pål M. Hannemyr.

Elkem har ved siden av verkene, hvor produksjonen foregår, et betydelig antall salgskontorer i inn- og utland. Mange av disse kontorene er relativt små med mellom ti og femten ansatte.

Selskapet har valgt å satse på distribuerte løsninger. Industrikonsernet har investert i overkant av 24 millioner i lokale PC-nettverk med både standard og egenutviklet programvare.

En stor jobb er også lagt ned i kommunikasjonsløsningen mellom nettverkene. I fjor var Elkem en av de fem finalistene som var innstilt til prisutdeling i Networld. Industribedriften ble nominert på grunn av fremragende bruk av kommunikasjons-teknologi i næringslivet i gruppen "Global Networking.

-- Vi har aldri vært opptatt av å være først ute med noe, men få rimelige løsninger som virker i praksis. Denne filosofien har vi fått full uttelling for, understreker Magne Fjeld.

Selv om bare en prosent av selskapets ansatte jobber med IT, har konsernet utviklet løsninger som ligger helt i forkant. Mye av suksessen skyldes trolig forankringen i selskapets toppledelse. Uten en slik forankring er det fort gjort å svi av noen datamillioner.

AVANSERT: Elkems IT-sjef Pål M. Hannemyr og prosjektdirektør Magne Fjeld viser oppbyggingen av selskapets moderne kommunikasjonsnettverk.

INDUSTRIGIGANT: Elkem er en av Norges aller største industribedrifter og omsatte for 7,8 milliarder kroner i 1993.


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 21/09-94, kl. 15.57 cw@oslonett.no